Nabożeństwa w Głębinowie

Każdego 22. dnia miesiąca, o godz. 18.00 sprawowane jest nabożeństwo ku czci świętej Rity, w czasie którego odczytywane są prośby składane przez wiernych. Modlitwę wieńczy Eucharystia z homilią i poświęceniem róż, którą sprawuje zaproszony kapłan. Ostatnim akcentem jest ucałowania relikwii.